Carpa discoteca Xocolat

La discoteca Xocolat a Esparraguera ha muntat la seva primera carpa d'estiu, amb una estructura tesada feta en col.laboració amb TP Arquitectura i Construcció Tèxtil SL .
Es tracta d'una carpa central hexagonal suportada per un màstil central, i dos carpes laterals per a l'escenari i la barra, subjetes amb un sistema de perfils de secció circular que coincideixen amb quatre dels vèrtexs de l'hexàgon central.
Planta del projecte, on es veuen les tres carpes
Vista del conjunt

En aquestes tres imatges es veu el sistema de tubs de secció rodona que enllacen la carpa central i la carpa lateral:El màstil central i els talls de la lona:
Detalls dels tubs:

A un dels laterals, la lona se subjecta al llarg d'un mur en diversos punts de subjecció:
Detall de la placa de subjecció:
Per l'altra banda, uns màtils i uns vents subjecten les arestes que queden: