PRESENTACIÓ

7MC Arquitectes el formem Susana Cobos i Eva Porcel.

Susana, col.legiada des del 1996 s'ha encarregat normalment dels projectes d'obra nova i rehabilitació. Amb experiència en el disseny i l'encaix dels requeriments del client a les normatives vigents, ha desenvolupat els projectes d'habitatges i també s'ha fet càrrec de la direcció de les obres. 

Eva, col.legiada des del 2001, s'ha encarregat dels càlculs estructurals en general i de les estructures tesades en particular. Amb coneixements tècnics que la fan única al camp de les carpes, les cobertes i les ombres, ha calculat totes les estructures, fossin convencionals o fossin singulars.

7MC Arquitectes col.labora regularment amb diverses empreses del sector, assessorant-les en el càlcul, disseny i dimensionat de les estructures, i en el patronatge dels elements tèxtils. També col.labora amb el professor i catedràtic de la UPC Ramon Sastre i Sastre, desenvolupant projectes singulars i participant en la creació de programes informàtics de càlculs d'estructures.