Consolidació de l'Estructura del Teatre Centre Fraternal

El Centre Fraternal de Palafrugell és una entitat cultural situada a la plaça Nova. A la part posterior de la finca hi ha un teatre que té més de cent anys.

Primer amfiteatre:

Aquest teatre té una distribució convencional: una caixa formada per parets de càrrega, una coberta inclinada sustentada en encavallades metàl.liques i corretges de fusta, i uns amfiteatres amb forma de ferradura.

Primer amfiteatre:L'element singular d'aquest teatre és que l'estructura dels amfitreatres no se sustenta amb pilars, sino que penja de la coberta. Això permet que la platea sigui diàfana.

Platea:

Els membres del Centre Fraternal van observar que els amfiteatres tenen uns moviments excessius, només en caminar per ells tota l'estructura es mou. Per això van encarregar un estudi de l'estat de l'estructura i un posterior projecte de consolidació.

Encavallada coberta:
 Segon amfiteatre

En fer els càlculs estructurals es va obtenir un resultat interessant. Els amfiteatres no es mouen degut al seu pes, sino que una excessiva fletxa de les encavallades de la coberta fa que els tirants, en comptes de treballar a tracció, estiguin sotmesos a compressió.

Detall jàssera a segon amfiteatre
 Detall tirant a segon amfiteatre.

El projecte proposa una solució de consolidació senzilla i eficaç amb una intervenció minima en l'edifici existent. Tant bon punt comencin les obres i tinguem imatges de l'intervenció, les afegirem a aquesta web.