Coberta a Hotel-Restaurant Rural de Bellpuig

En col.laboració amb TP Arquitectura i Construcció Tèxtil SL, hem desenvolupat aquesta coberta. Es tracta d’una coberta tèxtil formada per una sèrie d’arcs d’acer en gelosia, travats entre sí per d’altres elements d’acer, sobre els quals s’estén una doble membrana tèxtil tesada.

El model disposa de tres trams de coberta i un total de quatre arcs, amb unes dimensions exteriors a la base dels arc d’uns 20’5 x 17’0 metres i una alçada en el punt mig de 5’6 metres.
Un cop col.locada la membrana superior, es llisca la membrana inferior per les seves guies.

Diversos detalls dels elements de la coberta
Dues imatges del resultat final: