Direcció d'obra d'un equipament

Una direcció d'obra d'un projecte elaborat per un altre equip d'arquitectes. Un fet que es dóna de vegades, tot i que no és habitual. En aquest cas, l'objectiu va ser mantenir-se fidels al projecte inicial, tot resolent imprevistos sorgits arran de la singularitat de l'emplaçament. Un treball eminenment tècnic.

Façana a carrer
Façana principal, donant a vial peatonal 
Sala en planta baixa (biblioteca)

Detall de la doble façana a pati 
escala i detall del pati 

 Escala
 sala de la primera planta (sala d'actes)