Coberta de la Discoteca Hoboken, a Sant Cugat

Ens plau mostrar-vos el darrer treball de 7MC Arquitectes:
Es tracta d'aixoplugar l'entrada a la discoteca Hoboken. L'accés s'efectua per un espai que queda entre la nau i la vorera. Seguint les indicacions del client hem dissenyat (des del despatx d'arquitectes) i construit (al taller de l'empresa d'estructures tèxtils) aquest porxo sustentat per una banda a la façana de la nau, i per l'altra a una filera de pilars de diferents altures. El resultat és una coberta amb formes ondulades que desaigüa sense problemes quan plou, i que crea un petit ambient a l'entrada del local.