12 habitatges per a l'INCASOL: l'exterior

Abans de començar l'obra es va penjar un cartell amb una perspectiva del que havia de ser la façana de l'edifici. Un cop acabat, es pot comprobar que no ha variat gens.
Imatge del carrer Sant Josep, un dia de molta lluminositat.
Una altra vista del mateix carrer.
Detall de la composició de la façana: una petita terrassa, corresponent a la sala-menjador, se situa entre els dos finestrals de les dues habitacions.
Detall dels finestrals de les habitacions, que es composen per un vidre fixe i traslúcid a la part inferior, i una finestra oscil.lobatent amb vidre transparent a la part superior.
Detall de les terrasses, protegides per una barana de cent deu centímetres d'alçada.
Sota les terrasses, a l'aplacat de pedra, uns forats verticals permeten la ventilació permanent de la cambra sanitària.
Xamfrà de l'edifici, amb els finestrals de tres habitacions i la porta d'accés a la cambra sanitària.
Detall de l'extrem nord de la façana a carrer Santa Teresa. Aquí hi ha la canonada de càrrega del dipòsit de gas.