12 habitatges per a l'INCASOL: l'interior

Els espais comuns de l'edifici tenen uns elements característics: la senzillesa de les línies i els colors.
En l'accés hi ha una petita rampa per salvar el desnivell entre el carrer i la planta baixa. A una banda hi trobem els armaris dels comptadors d'aigua i d'electricitat.
A l'altra banda, un passamà.
Els habitatges situats a la zona central de l'edifici tenen una vista curiosa des de l'entrada.
Vista del replà de la primera planta.
Vista del mateix replà, i de l'escala a la planta segona.
L'escala que comunica les diferentes plantes té barana a banda i banda. Per un costat hi ha el replà, per l'altre, un forat d'escala.
El fals sostre, el forjat, el pilar estructural i l'espai del badalot fan un joc de formes a la planta segona.

Escala al badalot.
La paret sud del badalot té dos panys de pavés que il.luminen tota l'escala.