12 habitatges per a l'INCASOL: els habitatges

Els dotze habitatges de l'edifici es distribueixen amb un mateix esquema que en l'obra s'adapta a l'espai destinat a cada un. La sala-menjador-cuina se situa a façana, i a banda i banda es col.loquen les dues habitacions. A la part posterior, des del rebedor s'accedeix al bany i a l'armari-safareig.
Entrada, amb la porta a l'esquerra. Davant, l'armari-safareig, on s'ubica la rentadora i hi ha un espai per al safareig. A la dreta, el bany, practicable per a persones amb discapacitat mòbil.
Sala-menjador. La balconera és corredissa.
Moble cuina a la sala-menjador. A l'esquerra, el pas al rebedor.

A la zona de la cuina hi ha la porta de l'habitació senzilla.
Habitació doble.
Ambdues habitacions tenen un finestral amb un vidre fixe traslúcid a la banda inferior, i una finestra oscil.lobatent.
L'habitació a xamfrá té la finestra en aquesta paret: