Rehabilitació de Can Ramis. Fase 3; Radio i Escala

La tercera fase de la Rehabilitació de Can Ramis es la construcció de part de la zona nova, a la banda nord de la finca, on s'ubiquen la Radio i l'escala d'emergència del conjunt.
Plànols de la proposta.

Espai que ha ocupat la nova edificacio, vist des del carrer,
 vist des de l'interior.
Dues imatges de la part enderrocada. tot i ser espais annexes a l'edifici noble, no formen part d'ell.
 La direcció de l'obra va decidir preservar aquest arc.
Vista de la façana al pati:
Vista de la recepció i la sala de redacció:
L'estudi principal, a la planta baixa:
Dues imatges de l'estudi secundari, a la planta primera: