12 habitages per a l'INCASOL, el lliurament de les claus


Lliurament d'11 pisos amb protecció oficial de lloguer a Begur 

Són a l’espai de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha lliurat avui onze pisos amb protecció oficial de lloguer situats entre els carrers de Sant Josep i el de Santa Teresa de Begur (Baix Empordà). Han assistit al lliurament la directora del Servei Territorial d’Adigsa a Girona, Cristina Andreu, i l’alcalde de Begur, Joan Català.
Els pisos han estat construïts per l’Institut Català del Sòl on hi havia l’edifici de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil, que s’ha enderrocat, i seran administrats per l’Agència. Dos dels habitatges tenen un dormitori i la resta en tenen dos, amb una superfície útil d’entre 42 m2 i 55 m2. El preu del lloguer oscil·la entre els 190 euros i els 252 euros mensuals, segons les dimensions de l’habitatge.
Les instal·lacions de l’edifici compten amb una xarxa separativa d’aigües, i plaques d’aprofitament de l’energia solar per produir aigua calenta sanitària.
L’obra de Begur s’ha basat en un projecte de l’arquitecta Susanna Cobos i ha comptat amb un pressupost d’1,03 milions d’euros.

L'original està en aquest enllaç.